VERIFIT VF-1

מותג - AUDIOSCAN, קנדה
print-iconהדפס

הכל אודות מערכת Verifit VF-1 המצוידת במבחנים ופרמטרים אקוסטיים המאפשרים את בדיקת התאמתם של מכשירי השמיעה הדיגיטליים המתקדמים ביותר.

לאור ההתפתחות הטכנולוגית של השנים האחרונות, למעלה מ-95% ממכשירי השמיעה המותאמים כיום הינם דיגיטליים. מכשרים אלו מאופיינים במערכות בקרת צליל וסינון רעשים מתקדמות ביותר ובעזרתן, לקויי השמיעה מגיעים לתוצאות הבנת דיבור ונוחות האזנה גבוהות בהרבה מאשר בעזרת מכשירי שמיעה אנלוגיים.

על מנת להתאים באופן אובייקטיבי ומדיד מכשירי שמיעה דיגיטליים יש צורך לבודקם בשתי קטגוריות עיקריות:

 1. מדדים סובייקטיביים המתקבלים מהפציינט כגון: בדיקת שמיעה, הענות תעלת האוזן וכיו"ב.
 2. בדיקת הענות מכשיר השמיעה על מנת לבחון את תקינות פעולתו.

מכשירי הבדיקה הנמצאים כיום אינם מאפשרים את בדיקת הענות מכשירי השמיעה הדיגיטליים מאחר והפרמטרים האקוסטיים המשמשים לבדיקה, אינם יכולים לשמש כמדדי יחוס עבור מכשירי שמיעה אלו. על מנת לאפשר את בדיקת ההענות של מכשירי השמיעה הדיגיטליים פותחה באופן בלעדי מערכת Verifit VF-1 מתוצרת החברה הקנדית AudioScan. מערכת זו מצוידת במבחנים ופרמטרים אקוסטיים המאפשרים את בדיקת התאמתם של מכשירי השמיעה הדיגיטליים המתקדמים ביותר.

המערכת כוללת תא לבדיקת מכשירי שמיעה אנלוגיים ודיגיטליים ובדיקת Insertion Gain המאפשרת לקבוע באופן אובייקטיבי את התאמת מכשיר השמיעה לפציינט. בעת פיתוח המערכת נלקחו בחשבון מאפיינים שונים על מנת לאפשר התאמה ברמה הגבוהה ביותר.

מאפיינים אלו מוטמעים באופן בלעדי אך ורק במערכת Verifit Vf-1 כמתואר להלן:

 • הפרמטרים האקוסטיים כוללים אותות ייחוס דיגיטליים מסוגים שונים:  > Tonal Signal  > Pseudo Random Noise  > Digitized real Speech Signals גם בעת עריכת Real Ear Measurement וגם על פי Simulated REM
 • בדיקה ברוחב פס של 1/3 אוקטבה לאורך מספר שניות (בממוצע 10), על מנת לאפשר שימוש ב-Long Term Average Speech Spectrum.
 • שימוש ב-Speech Intelligibility Index כחלק מה-Speechmap.
 • כלי התאמה ונוסחאות התאמה למכשירי שמיעה על פי: NAL NL-1 ו-DSL.
 • בזיכרון מערכת ה-Verifit מאוחסנים ערכי היענות ממוצעים המשמשים להערכת תינוקות וילדים.
 • אפשרות לבדיקת מיקרופונים כיווניים.
 • אפשרות להתאמה דו-צדדית בו זמנית של מכשירי שמיעה (מסך מפוצל).
 • תא בדיקה גדול במיוחד הכולל שני רמקולים.
 • משרן מובנה (לא חיצוני) המאפשר בדיקת היענות הסליל המגנטי של מכשירי השמיעה במצב“T”.
 • צג צבעוני גדול במיוחד בגודל 12”.
 • חיבור מקלדת ועכבר על מנת להקל על קליטת הנתונים. נתונים מרשימים אלו מציבים את מערכת Verifit VF-1 בראש סולם כלי ההערכה השמיעתית.
 VERIFIT VF-1